FN Verdensmål for Overgaard Wood

Vi har først og fremmest 5 verdensmål, vi fokuserer på – læs mere om dem her. 

De forskellige verdensmål

Vi har 5 verdensmål, som vi kommer til at fokusere på, og det er følgende verdensmål, vi fokuserer på her ved Overgaard Wood ApS.

  • Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 11: Bæredygtige byer og samfund
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 13: Klimaindsats
  • Verdensmål 15: Livet på land

Verdensmål 8, 11 og 12

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst – Vores ambition om at udvide virksomheden og ansætte flere medarbejdere afspejler målet om at fremme bæredygtig økonomisk vækst og fuld og produktiv beskæftigelse.

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og samfund – Ved at bidrage til grønnere byggeprojekter og fremme bæredygtige byggeteknikker, er Overgaard Wood en del af bestræbelserne på at skabe mere bæredygtige og robuste samfund.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion – Overgaard Wood arbejder for at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, hvilket demonstreres ved vores brug af lokalt indhentet træ og vores fokus på upcycling og genanvendelse af materialer.

Verdens mål 13 og 15

Verdensmål 13: Klimaindsats – Virksomhedens indsats for at minimere transport og dermed reducere CO2-emissioner, samt vores brug af træ, en vedvarende ressource, bidrager til klimaindsatsen.

Verdensmål 15: Livet på land – Ved at samarbejde med lokale skovhuggere, der fælder træer på en ansvarlig måde, understøtter Overgaard Wood bæredygtig brug af økosystemer og bevaring af biodiversitet.